Výsledky volieb biskupa VD

Vo voľbách biskupa VD ECAV, ktoré sa konali v termínoch 8. a 16. septembra 2007, nebol zvolený ani jeden z kandidátov.

Podľa sčítacej komisie, ktorá zasadala 26. septembra 2007 v Prešove na Biskupskom úrade VD, boli výsledky volieb nasledovné:
Na volebných konventov sa zúčastnilo 12 359 hlasujúcich.
Mgr. Katarína Hudáková získala 5 875 hlasov, t. j. 47,54 %.
Mgr. Slavomír Sabol získal 6 115 hlasov, t. j. 49,48 %.
Počet neplatných hlasov bol 369 hlasov, t. j. 2,98 %.
Sčítacia komisia v zmysle CZ č. 11/94 konštatovala, že ani jeden z kandidátov NEZÍSKAL nadpolovičnú väčšinu hlasov.

Tlačové oddelenie GBÚ | 26.9.2007

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart