Vysoké štátne vyznamenanie bratislavskému zborovému dozorcovi

Jeho excelencia veľvyslanec Francúzskej republiky v SR pán Henry Cuny odovzdal 6. marca 2009 Ing. Karolovi Pavlů, podpredsedovi Francúzsko-slovenskej obchodnej komory, zborovému dozorcovi CZ ECAV Bratislava, vysoké štátne vyznamenanie Francúzskej republiky.

Na slávnostnom večere v Pálfyho paláci v Bratislave za prítomností mnohých významných hostí – predstaviteľov spoločenského, kultúrneho a obchodného života –veľvyslanec Francúzskej republiky v SR Henry CUNY odovzdal podpredsedovi Francúzsko-slovenskej obchodnej komory Ing. Karolovi Pavlů vysoké štátne vyznamenanie Francúzskej republiky - Rytier národného rádu za zásluhy, ktoré mu udelil prezident Francúzskej republiky za dlhoročný prínos pre rozvoj francúzsko-slovenských vzťahov.

Ing. Karol Pavlů je od roku 2004 zborovým dozorcom Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi a. v. Bratislava a výrazne prispel k stabilizovaniu zborového hospodárstva, predovšetkým k obnove bývalej Evanjelickej nemocnice na Partizánskej ulici a budovy Evanjelického lýcea na Palisádach.

Michal Zajden  | 11.3.2009

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart