Z aktivít Gemerského seniorátu

V cirkevnom zbore vo Vlachove sa v krátkom čase uskutočnili dve dôležité udalosti. Tou prvou bola prehliadka spevokolov z cirkevných zborov Gemerského seniorátu 17. júna 2007. Na prehliadke sa zúčastnilo 12 spevokolov z Gemera a jeden hosťujúci spevokol z cirkevného zboru Marhaň zo Šarišsko-zemplínskeho seniorátu. Tento spevokol poslúžil dvomi piesňami aj na bohoslužbách v Dobšinej, vo Vlachove a v Gočove. Zvesťou Božieho slova nám poslúžil brat farár Martin Chalupka z cirkevného zboru Marhaň.

Hlavnou myšlienkou prehliadky spevokolov bolo zjednotenie sa v oslave Pána Boha najmä za to, že nás stvoril na svoj obraz. Tento obraz v nás sa hriechom znehodnotil a poškodil. Na jednej strane je teda dôležité uvedomiť si, že nie sme dobrí, aj keď to o sebe radi tvrdíme, a na druhej strane sa však dobrými môžeme stať skrze Pána Ježiša Krista. On toto stretnutie svojou prítomnosťou požehnal, a tak naplnil srdcia ľudí radosťou a istotou, že je s nami a nikdy sa od nás neodvráti, ale svojich verných si raz zhromaždí vo svojom kráľovstve.

Toto stretnutie spevokolov moderoval brat farár z Chyžného Jaroslav Petro. Slovom Božím poslúžil brat farár Radovan Gdovin z Dobšinej a na záver sa krátko prihovorila sestra administrátorka seniorského úradu z Betliara Darina Basariková.

Akoby pokračovaním tohto stretnutia bola seniorátna pastorálna konferencia, ktorá sa konala 19. júna 2007. Niesla sa v znamení spomienky na dôležitú osobnosť slovenského národa, a to na Pavla Dobšinského, ktorý pochádzal z Gemera . Okrúhle výročie jeho narodenia si pripomenieme na budúci rok. Každé stretnutie ordinovaných v našom senioráte berieme nielen ako možnosť dozvedieť sa niečo nové, ale aj ako príležitosť upevniť si vzájomné vzťahy, ktoré sú veľmi dôležité pre dobrú službu v cirkevných zboroch.

Martina Gdovinová, zborová farárka, Vlachovo | 25.6.2007

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart