Z dištriktuálneho dňa Východného dištriktu

Tohtoročný 16. dištriktuálny deň Východného dištriktu ECAV na Slovensku sa konal 22. júla 2012 na zimnom štadióne v Bardejove. Podujatie s ústrednou myšlienkou „Sila nádeje“ si nedalo ujsť cca 3 500 ľudí z rôznych končín dištriktu.

Stretnutie otvoril úprimným privítaním brat primátor mesta Bardejov B. Hanuščák, ktorý vyjadril vnútorné potešenie z bohatej spolupráce mesta a ECAV v minulosti a prítomnosti. Ústredná myšlienka stretnutia „Sila nádeje“, ktorú nám v časoch neistôt dáva Božie dielo spásy, sa niesla počas celého bohoslužobného programu. Brat biskup S. Sabol v kázni Božieho slova zdôraznil potrebu byť zakotvený v Bohu v časoch rôznych zmien a premien spoločnosti. Božie slovo sprostredkované jazykom Jeremiáša pre izraelský národ v babylonskom zajatí malo ponúknuť orientáciu a nové pohľady viery v ťažkých časoch zajatia. Hľadať, modliť sa a prichádzať k Bohu, ktorý dáva budúcnosť, tak znela aktualizovaná výzva aj pre nás dnes. V Ňom je nádej pre Boží ľud, lebo v rôznych časoch má s nami svoje úmysly, ktoré smerujú k blahu a nie k nešťastiu. Bohoslužobné zhromaždenie pozdravil brat biskup ZD ECAV M. Krivda, zástupca biskupa sliezskej cirkvi Tomáš Tyrlík, brat senior ŠZS J. Velebír, brat generálny dozorca P. Delinga a dozorca VD ECAV Ján Brozman. Počas služieb Božích bola vyhlásená zbierka pre misijnú prácu Z. Kovalčíkovej v Zambii, ktorej výška je obrazom štedrosti a pochopenia dôležitosti tejto práce cirkvi. Celý program služieb Božích, ktorý bol vysielaný online, sprevádzala hudobná kapela KVD a dvoma vstupmi ich obohatil zmiešaný spevokol CZ Bardejov, Richvald a Zlaté. Pre najmladších účastníkov bol pripravený samostatný program v podobe detskej besiedky.

Popoludní program pokračoval pôvodnou slovenskou operou „Jakub Kray“, ktorú skomponoval Víťazoslav Kubička. Opera je portrétom významnej osobnosti, bardejovského rodáka, vzdelanca Jakuba Kraya, ktorý ako starosta mesta Kežmarok a stúpenec Rákociho bol po prehratom boji v povstaní na cisárov rozkaz popravený, keď odmietol prestúpiť na katolícku vieru. Opera približuje divákovi dôležité miesta histórie evanjelického boja v období protireformácie.
Na realizácii projektu sa okrem stálych spolutvorcov autora Víťazoslava Kubičku, dirigenta Adriána Kokoša a režiséra Michala Babiaka po prvýkrát podieľal i Kresťanský komorný orchester ZOE a Zborový spevokol ECAV z Kežmarku.

Peter Mihoč, tajomník biskupa VD ECAV | 12.8.2012

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart