Zájazd na Kirchentag a do Prahy

4. júna 2011 sa 31 cirkevníkov z CZ ECAV Trenčianske Stankovce pod vedením manželov Petrulovcov vydalo na zborový zájazd do Drážďan na Kirchentag. Cestou navštívili Terezín, Prahu a Křivoklát.

Cieľom zájazdu bolo zažiť stretnutie s bratmi a sestrami pri záverečných službách Božích na Kirchentagu a spoznať históriu dvoch krásnych miest, Drážďan a Prahy.

Naša cesta v sobotu smerovala do Ústí nad Labe, kde sme si spoločne prezreli malé, ale útulné centrum tohto mesta. Ráno v nedeľu sme s veľkými očakávaniami sadli do autobusu a nabrali smer Drážďany. Dnes môžem povedať, že zážitok zo stretnutia bol obohacujúci a povznášajúci. Organizácia, samotný priebeh záverečných služieb Božích, hudba, program, slovo a Večera Pánova - to nás povzbudilo vo viere a umocnilo v duchovnom prežívaní krásneho slnečného nedeľného dňa. Aj my sme sa stali súčasťou toho veľkého spoločenstva ľudí, ktorí oslavovali Pána Boha a hľadali zmysel Božej vôle v našom živote.

Popoludní sme si prezreli mesto s jeho pamiatkami a navštívili aj evanjelické kostoly Frauenkirche a Kreutzkirche, kde sme sa oboznámili s ich históriou a súčasnosťou.

Nasledovala cesta do Ústí nad Labem a príprava na presun do Prahy. Cestou do hlavného mesta sme sa zastavili v Terezíne a na chvíľu sa vrátili do dôb, kde boli jedni zatracovaní a prenasledovaní a iní bezbreho privilegovaní. Miesta bôľu, utrpenia, žiaľu, ale aj snáh o život s úsmevom a pokojom aj napriek okolnostiam sa nedajú prejsť bez toho, aby sa človek na chvíľu vnútorne nepozastavil a neuvažoval o tom, kam až vedie ľudská bezbrehosť. Detské kresby ako spomienky na život v slobode maľované v gethe Terezína nenechali nikoho bez pozastavenia a uvažovania nad tým, ako potrebné je vážiť si slobodu a mier.

Podvečer nasledoval príchod do Prahy. Dobre sme sa cítili keď nás privítal brat Jarda Kolafa z Husovho domu, kde sme boli opäť „medzi svojimi“ bratmi a sestrami vo viere. Penzión Husov dom sa stal na štyri dni naším prechodným domovom, z ktorého sme každodenne vyrážali za spoznávaním krás a histórie tohto krásne mesta. Stále nanovo človeka očaria Hradčany, Karlov most, Staré Mesto a Židovská štvrť, Betlehemská kaplnka, Malá Strana, Petřín, ale aj hora Vítkov s históriou bojov Jána Žižku z Trocnova.

V Prahe je skutočne čo pozerať, no zvlášť sme sa potešili dvom možnostiam – prijatiu v slovenskom zbore v kostole V Jirchářích, kde sme zavítali hneď v utorok podvečer. Privítala nás poverená sestra farárka Janka Gregerová, ktorá nám porozprávala o živote v cirkevnom zbore, o jeho histórii, ale aj plánoch. Toto príjemné stretnutie s našimi Slovákmi v Prahe sme zakončili piesňou Chvála Tebe, Bože náš, a spoločnou modlitbou. Ďalšou veľmi milou možnosťou bolo zastavenie sa v Kostole sv. Martina ve zdi, kde koncom mesiaca október v roku 1414 z podnetu M. Jakoubka ze Stříbra tunajší farár Jan z Hradce po prvýkrát podával laikom oltárnu sviatosť pod „obojím“ spôsobom.

Našu cestu sme ukončili v piatok návštevou hradu Křivoklát, ktorý je 900 rokov spojený s kráľovskou históriou. Dni nášho pobytu sa minuli a zborový zájazd bol takmer na konci a naše myšlienky sa uberali smerom na návrat do nášho domova. Prišli sme šťastlivo bez ujmy na zdraví a plní zážitkov z toho, čo nám bolo dopriate vidieť. Pán Boh nám daroval krásne počasie, no nielen to – hlavne priestor na budovanie spoločenstva, vzájomné rozhovory. Buď Mu za to všetko vďaka.

Milan Petrula | 20.6.2011

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart