Závada si pripomenula rod Bazovských

V nedeľu Svätej Trojice 3. júna 2007 sa v cirkevnom zbore v Závade v Novohrade konali na službách Božích Dni A. H. Škultétyho 2007, toho roku zamerané na rod Bazovských. Národovci, pedagógovia, publicisti a maliar pôsobili v 19. a začiatkom 20. storočia v obci Závada a Koloman Bazovský sa 28. februára 1866 v obci aj narodil.

S celou históriou rodu Bazovských oboznámila prítomných Mgr. Zuzana Szaboová, administrátorka zboru. Na slávnostných službách Božích vystúpil aj evanjelický spevokol NÁDEJ z Veľkého Krtíša. Program pokračoval na nádvorí miestnej školy, kde vystúpil folklórny súbor PRAMEŇ z Dolnej Strehovej.

Mgr. Zuzana Szaboová | 27.6.2007

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart