ZBOROVÝ DEŇ VO VRBOVOM

V 15. nedeľu po Svätej Trojici, 12. 9. 2010, zorganizoval CZ ECAV Vrbové zborový deň na tému „Naspäť ku Kristu“ v tom najkrajšom Božom chráme, uprostred prírody, za krásneho slnečného počasia v amfiteátri na Prašníku-Pustej Vsi - vo filiálke Vrbového.

Toto miesto sa stalo pamätným pre protifašistický odboj a je známe každoročným usporadúvaním spomienkových osláv SNP. Už tradične sa na tomto mieste konávajú aj zborové dni cirkevného zboru. Hodnotnému duchovnému programu dominovali aj v tomto roku slávnostné služby Božie, ktoré boli obohatené o spomienku na evanjelického farára Jozefa Bučku. Tento evanjelický farár a martýr pôsobil v rokoch 1935 – 1940 vo vrbovskom cirkevnom zbore. Na miestnej farskej budove je umiestnená pamätná tabuľa, ktorá pripomína jeho meno a jeho zápas za slobodu. Bola odhalená v máji 1947 za pôsobenia brata farára Alexandra Baricu.

Na úvod služieb Božích domáci zborový brat farár Mgr. Miroslav Jäger privítal vzácnych hostí: predsedníctvo cirkevného zboru v Piešťanoch, zborového brata farára z Piešťan Mgr. Branislava Dolinského, slávnostného kazateľa, sestru zborovú dozorkyňu RNDr. Zuzanu Šandrikovú a cirkevníkov z piešťanského zboru, ktorý bol pozvaný na tento zborový deň ako niekdajšia dcérocirkev Vrbového.

Ďalej privítal vzácnych hostí - potomkov brata farára Jozefa Bučku, deti herečku Jelu Bučkovú, Milana Bučku a ďalších príbuzných, historika doc. Dr. Miloša Kovačku, CSc., predstaviteľov samosprávy: starostku obce Prašník a primátora mesta Vrbového, domácich vo viere, ako aj ostatných prítomných.

Liturgiou poslúžili obidvaja zúčastnení farári. Slovo Božie zvestoval Branislav Dolinský na základe textu Žalospevy 5, 19 - 21a.

Duchovný rozmer služieb Božích bol obohatený piesňami zborového spevokolu z Piešťan pod taktovkou brata kantora Ing. Ľudovíta Michalku a básňou od Ruda Brtáňa „Za Jozefom Bučkom“ v prednese Mgr. Mateja Tótha.

Po službách Božích odznela hodnotná prednáška doc. Kovačku, riaditeľa Národného bibliografického ústavu Slovenskej národnej knižnice, o živote a diele Jozefa Bučku. Jozef Bučko bol známy ako aktívny účastník v protifašistickom odboji a svoj vzdor proti vtedajšej štátnej ideológii prejavoval verejne a všade tam, kde to považoval za potrebné. Za túto svoju činnosť bol väznený v Mauthausene, Amstettene a Ebensee, kde 7. mája 1945, v deň oslobodenia koncentračného tábora, zomrel.

Životným krédom Jozefa Bučku boli slová apoštola Pavla „Lebo mne žiť je Kristus a umrieť zisk“, ktoré sú uvedené aj na titulnej strane novej knihy prof. Zory Frkáňovej „Jozef Bučko“, ktorú vydal Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine, kde po odchode z Vrbového až do uväznenia Jozef Bučko požehnane pôsobil.


Účastníci sa rozchádzali upevnení vo viere a posilnení na duchu i na tele, ďakujúc za hodnotné chvíle Pánu Bohu i organizátorom podieľajúcim sa na príprave zborového dňa, ktorý sa konal v zmysle slov Písma svätého: „Spomínajte na svojich vodcov, ktorí vám zvestovali slovo Božie, pozorujte, aký bol koniec ich správania, a napodobňujte ich vieru.“ (Žid 11, 7)

Matej Tóth, Piešťany  | 20.9.2010

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart