Zborové dni Petržalky venované Rusovciam

Tohtoročné zborové dni CZ ECAV Bratislava-Petržalka boli venované najmä filiálke Rusovce, ktorá mala v minulom roku dve významné výročia – uplynulo 180 rokov od posviacky rusovského evanjelického kostola a 95 rokov od stavby kostolnej veže.

Vlani, pri oslavách 15. výročia posviacky Ev. kostola Sv. Trojice v Petržalke, sme na rusovské výročia akosi pozabudli...

Hanušovská HMLA vystúpila v Rusovciach

Zborové dni sa teda začali v sobotu 9. októbra v Dome kultúry v Rusovciach. Ako povedal na úvod stretnutia v rusovskom kultúrnom dome brat farár Ján Kolesár, cieľom tohto zborového podujatia bolo predovšetkým povzbudiť evanjelikov v Rusovciach, Jarovciach, Čunove i nových nedávno postavených štvrtiach v ich okolí, aby prišli do nášho spoločenstva. Preto im petržalskí presbyteri obetavo poroznášali pozvánky do schránok – žiaľ, nestretli sme sa s veľkou odozvou.

Mrzela nás najmä neúčasť mladých ľudí. Bola to škoda, lebo hosť podujatia – mládežnícka skupina Hmla (Hanušovská mládež) z Hanušoviec nad Topľou – sa určite tešila na koncert pre mladých a s mladými... Veríme, že napriek tomu sme im vytvorili aké-také publikum a že sa im u nás páčilo tak, ako sa ich piesne a svedectvá páčili nám.

Predskokanom hanušovskej Hmly bola petržalská mládežnícka skupina pod vedením brata farára Vladimíra Kmošenu. Zatiaľ nemajú nacvičených veľa piesní, ale s tými, ktoré nám zaspievali, nás potešili. Veríme, že vo svojom snažení neustanú a v chválení Hospodina hudbou a piesňami budú pokračovať.

Služby Božie v Rusovciach

Evanjelický kostol v Rusovciach sa v nedeľu 10. októbra 2010 stal miestom stretnutia rusovských, petržalských a bratislavských evanjelikov na slávnosti venovanej 181. výročiu posviacky chrámu a 96. výročiu posviacky pristavanej kostolnej veže.

Domácich viery aj hostí privítal v krásne upravenom rusovskom kostolíku brat zborový farár Ján Kolesár a brat zborový dozorca Pavel Strhár. Slávnostným kazateľom bol brat farár Ján Grešo z CZ ECAV Bratislava. Jeho kázeň by sme si mali vziať k srdcu naozaj všetci, no najmä by si ju mali aspoň prečítať tí, ktorí si nenašli čas na stretnutie s naším Pánom a s bratmi a so sestrami vo viere, a tiež tí, ktorí si stále nevedia nájsť cestu do domu Hospodinovho (pozri kázeň).
Na službách Božích dvoma peknými piesňami poslúžil komorný zbor SALUS z Bratislavy, Legionárskej ul., pod vedením sestry dirigentky Viery Jägerovej. Liturgovali bratia farári Ján Kolesár a Ján Grešo a sestra farárka Gabriela Kmošenová. Kantoroval brat Horst Glatz.

Evanjelium podľa Jána a výstava Vzťahy

Na záver zborových dní zaznela v nedeľný podvečer 10. októbra 2010 v Evanjelickom kostole Svätej Trojice v Petržalke opera Evanjelium podľa Jána od Víťazoslava Kubičku, ktorej premiéra sa s veľkým úspechom uskutočnila počas osláv 400. výročia Žilinskej synody a 2. evanjelických cirkevných dní 3. júla 2010 v Evanjelickom kostole v Necpaloch.

Naši veriaci aj hostia mali možnosť pozrieť si aj putovnú výstavu diel 12 súčasných umelcov pod názvom VZŤAHY na tému Kresťanská kultúra bola, je a bude súčasťou života Slovenska, ktorá bola v priestoroch petržalského kostola sprístupnená verejnosti po prvý raz. Jej kurátorom je PhDr. Ľuboslav Moza.

Edita Škodová, presbyterka  | 15.10.2010

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart