Zborové popoludnie v Topoľčanoch

V poslednú prázdninovú sobotu, 3. septembra 2011, sa v cirkevnom zbore v Topoľčanoch uskutočnilo zborové popoludnie venované najmä deťom, ktoré malo byť akousi „bodkou“ za časom letných prázdnin.

Pre deti aj dospelých boli pripravené rôzne zábavné atrakcie, ktoré sme mali požičané z misijného projektu HELPING HAND-SEM. Zapojili sa nielen deti a mladí, ale aj my skôr narodení z radov presbyterstva. Aj keď sme sa napríklad pri ľudskom futbale poriadne zapotili, ako sa hovorí, „stálo to za to“.

Pán Boh nám požehnal krásne horúce počasie, ktoré sme naplno využili na vzájomné prehlbovanie zborového spoločenstva. Dvom dorastencom z nášho cirkevného zboru sa podarilo postaviť za pomoci rebríka niekoľkoposchodovú vežu z drevených dielcov, ktorá sa aspoň na chvíľočku hrdo týčila vo farskej záhrade. Naše milé sestry zo Slovenskej evanjelickej jednoty žien nám pripravili vynikajúce občerstvenie.

Smiech a radostné výkriky detí prilákali pohľady zvedavcov z areálu susednej plavárne, ktorí nám možno aj ticho závideli tie nevšedné chvíle, za ktoré sme nesmierne vďační nášmu nebeskému Otcovi. Bez Jeho požehnania by zborové popoludnie určite nemalo taký úspech. Všetci účastníci vyjadrili radosť, že mohli prežiť príjemný čas s veriacimi bratmi a sestrami.

Eva Kahanová Bašková, CZ Topoľčany | 14.9.2011

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart