Zborové stretnutie v Zem. Kostoľanoch

V Zemianskych Kostoľanoch sa 10. septembra 2011 uskutočnilo stretnutie veriacich pod názvom „Zborový guláš”. Téma stretnutia však bola vážnejšia: „Na akom základe stojí môj život?”

Stretnutie sme chceli spraviť vo farskej záhrade, ale bolo zamračené, tak sme úvodný program presunuli do kostola. Ráno už o 6.00 ochotné sestry pracovali ako včeličky, aby pripravili obed pre ostatných. Okolo 10.00 hod., keď prichádzali bratia a sestry, guláš už rozvoniaval po celom dvore. Na úvod nás privítal brat Ján Kuneš. Potom nasledovala časť pred modlitbami, kde nás oslovila sestra farárka Blanka Kostelná a zaspievali sme pieseň To ja, ó, Pane môj. Potom sa pomodlili bratia a sestry zo zhromaždenia.
Keďže sme rozsiahly zbor, čo sa týka rozlohy, a máme štyri misijné strediská (Zemianske Kostoľany, Prievidza, Handlová a Nitrianske Pravno), takže mnohí sa poznáme len z videnia, navzájom sme sa predstavili, pričom sme sa o sebe dozvedeli zaujímavé veci. Zaspievali sme piesne z Evanjelického spevníka a vypočuli sme si z Mt 7, 24 – 27 Podobenstvo o staviteľoch, ktorý prečítal brat Peter Majerík a zamyslel sa nad ním brat Miloš Krpelan. Hovoril o tom, že dobrá stavba musí mať dobrý základ, musí byť postavená z dobrého, kvalitného materiálu a musí byť postavená dobre a poctivo. Tak aj pri stavbe duchovného domu musíme mať pevný základ, ktorým je Pán Ježiš. Musíme stavať z kvalitného materiálu, akým je Božie slovo. Prirovnal to k tehle, ktorá sa používa na stavanie domu: až vtedy je tá tehla osožná, ak je súčasťou domu, nie keď je položená mimo stavby. Aj Božie slovo má byť nielen vypočuté, ale aj uvedené do života každého jedného z nás. Máme pracovať dobre a poctivo na Božej vinici, v službe tam, kde nás Pán Boh postaví – v zbore, na pracovisku, v škole, všade tam, kde nás On chce mať.

Po ďalšej piesni sa nám prihovoril brat dozorca Ján Pilch. Hovoril o tom, ako aj v jeho živote prišiel čas, keď ho Pán Boh zmenil a on začal žiť skutočný život s Pánom Ježišom. Program v kostole sme ukončili spoločnými modlitbami a piesňou Pokoj Boži nech je s nami.

Potom sme sa premiestnili do fary, kde bol nachystaný guláš. Keďže nás bolo viac, ako je kapacita zborovej miestnosti, najprv stolovali deti - tie boli určite najhladnejšie. V letnom tábore sa naučili veľa pekných piesni, a tak si jednu z nich pred jedením zaspievali. Vďaka niektorým sestrám sme mali aj koláčiky ku káve a čaju, za ktoré im ďakujeme. Srdečná vďaka patrí aj sestrám Márii Mikulášovej, Anne Lechtovej a Marte Gašparovej, ktoré navarili skvelý guláš. Poobede mali deti potáborové stretnutie pod názvom „Futbalová party”, ktoré pripravila sestra Soňa Kohútová. Rozprávala im príbeh o futbalistovi, ktorý uveril v Pána Ježiša. Ústredný verš bol z Pavlovho Listu Galatským 2, 20: Žijem vo viere v Syna Božieho, ktorý si ma zamiloval a seba samého vydal za mňa. Dospelí z diaľky pozorovali deti a verím, že tiež prežili požehnané chvíle pri rozhovoroch.

Rozchádzali sme sa do svojich domovov s pocitom úžasne prežitého dňa v Božej blízkosti a s milými ľuďmi z nášho cirkevného zboru.

Iveta Krpelanová, CZ Zem. Kostoľany | 14.9.2011

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart