Zborový deň v CZ ECAV Martin

V cirkevnom zbore v Martine 8. júla 2012 usporiadali zborový deň na tému Cirkev ako duchovný dom a domov. Začal sa službami Božími na Memorandovom námestí, ktoré boli začlenené aj do programu Národných matičných slávností v Martine.

Cirkev nie je neviditeľným spojením kresťanov roztrúsených v rôznych organizáciách. Práve naopak, chce a má byť viditeľná skrze službu lásky. Ak by to tak nebolo, nemohla by byť svedectvom v tomto svete. Nenapĺňala by Ježišove slová o láske a jednote medzi kresťanmi: „Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa milovali navzájom. Aby ste sa aj vy vzájomne milovali, ako som ja miloval vás. Podľa toho spoznajú všetci, že ste moji učeníci, ak sa budete navzájom milovať“ (J 13, 34 – 35). Vzájomnú lásku a službu sme si uvedomovali aj počas zborového dňa, ktorý sa konal 8. júla 2012. Pripomenuli sme si, že evanjelický cirkevný zbor v Martine je naším duchovným domom a domovom, kde rastieme v láske a službe blížnym.

Ďalšia generácia služobníkov
Zborový deň sa začal službami Božími na Memorandovom námestí v Martine za účasti vyše 400 ľudí a pokračoval v záhrade za evanjelickou základnou školou. Služby Božie otvoril program 250 detí z Letnej biblickej školy, ktoré sa v Centre kresťanského vzdelávania stretávali v prvý júlový týždeň. Na príprave týždňového programu 14. ročníka Letnej biblickej školy aj na vystúpení počas zborového dňa participovala mládež, ktorá kedysi tvorila prvé ročníky účastníkov Letnej biblickej školy. Dnes sú naši mladí ďalšou generáciou pomocníkov, spoluvedúcich či prekladateľov a v spolupráci s americkými partnermi sa podieľajú na tvorbe programu. Na Memorandovom námestí v Martine rastú tak nielen deti, ale aj partnerstvo medzi Američanmi a Slovákmi. Vzájomná spolupráca prináša ovocie v množstve detí aj v ďalšej generácii slúžiacich mladých ľudí na Slovensku.

Spoločenstvo „živých kameňov“
Po prezentácii detí nasledoval pozdrav bratov a sestier z Kalifornie a Vancouveru, ktorí prišli do Martina, aby tu realizovali anglický konverzačný kurz pre verejnosť. Vzápätí zaznel pozdrav Mariána Gešpera, zástupcu predsedu Matice slovenskej, ktorý za „základné a spoločné princípy Matice slovenskej a cirkvi označil náboženstvo a národnosť“. Susan Nielsen z Kalifornie popísala službu blížnym združeným okolo Centra kresťanského vzdelávania a CZ ECAV Martin ako „rukolapnú pripomienku spoločenstva, ktoré máme s Ježišom Kristom“.
Mark Johnson z Vancouveru zase ocenil vzájomnú spoluprácu Slovákov a Američanov, keď ju pripodobnil k práci „živých kameňov, ktoré spolu budujú jednu cirkev“. Nadviazal tak na slová kázne zborového farára Milana Kubíka, ktorý tiež pripomenul, že živé kamene – veriaci – potrebujú pevný základ, ktorým je Ježiš Kristus. Rovnaký pevný základ je, slovami pána farára, nevyhnutný aj pre našu cirkev a chrám. Prezentácia evanjelickej cirkvi vo svete prostredníctvom zborového dňa preto plní aj úlohu „zrozumiteľného svedectva kresťanov vo svete“.

Zborový deň – naše svedectvo vo svete
V spoločných modlitbách sme si mnohí uvedomili, že naša jednota v Kristovi a službe blížnym je na dosah „aby všetci boli jedno ako Otec v Synovi a Syn v Otcovi“ (J 17, 20 – 21). To, že cirkev má byť spoločenstvom, ktoré pozýva ľudí medzi seba, pripomenul aj brat farár Kubík. Kresťania sú časti jedného tela, navzájom sa potrebujú a povzbudzujú, pretože sú jedným duchovným domom. Nie sú a nesmú byť vyhranenou skupinou, ale otvoreným pozvaním pre každého, kto hľadá Pravdu. Náš zborový deň privítal desiatky návštevníkov. Niektorí si prišli vypočuť kapelu, iní vyskúšali vodný futbal, trampolínu či streľbu zo vzduchovky. Naši najmenší si zase obzerali ovečky alebo sa vozili na koňoch či motorke. Bolo tu však i miesto, kde nik z nás nechýbal... Všetci sme boli účastní služieb Božích − stretnutia spoločenstva pri Božom slove. A práve to je tým naším „zrozumiteľným svedectvom vo svete“.

Hedwiga Hennelová, Martin  | 19.7.2012

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart