Zborový deň v Liptovskom Petre

Mnohí z nás už určite počuli či povedali vetu: Pekný deň za nami. Bolo to vtedy, keď sme prežili niečo príjemné, niečo, čo nás potešilo. V CZ Liptovský Peter sme si v nedeľu 30. 9. mohli povedať: Krásny deň je za nami. V ten deň sme sa totiž stretli ako bratia a sestry zo zboru na celodennom podujatí. Jeho téma bola: Náš Boh sa nezmenil.

Náš zborový deň začal ráno službami Božími. Slovo Božie zvestoval brat farár Ľubomír Ďuračka z Nového mesta nad Váhom. Hovoril o Bohu, ktorý sa nezmenil, ktorý stále rovnako miluje a hľadá človeka. Ale počuli sme aj o človeku, ktorý sa od Boha odvracia, uteká od Neho a zabúda na Jeho lásku a milosť. Bolo to tak v živote starozmluvného Božieho ľudu, bolo to tak v dobe Novej zmluvy a je to tak i dnes. Preto sme boli vyzvaní vrátiť sa k Bohu a nehľadať iné cesty.

Po službách Božích zaznela prednáška: Veríme Bohu alebo poverám? Je to veľmi aktuálna téma. V živote mnohých ľudí, i kresťanov, sa objavujú talizmany, povery, lunárne kalendáre a iné veci, ktoré odporujú Božiemu slovu a Božej vôli. Na popoludňajšom programe počuli dva semináre: Návrat k prvej láske a Ničivé dôsledky neodpustenia. Počas celého programu nás sprevádzala hudobná skupina z CZ ECAV Nové Mesto nad Váhom.

Tento vzácny deň sme uzavreli organovým koncertom. V minulom roku bol náš organ opravený a Ing. Mgr. Marián Muška, ktorý opravu viedol, nám porozprával o organe, jeho oprave a spolu s poslucháčom žilinského konzervatória zahral niekoľko skladieb pre organ i pre organ a trúbku. Keď sme takmer o pol ôsmej odchádzali z nášho chrámu, boli sme plní pokoja a radosti. Naozaj − krásny deň bol za nami.

Daniela Mikušová, zborová farárka | 4.10.2012

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart