Zborový deň v Zaježovej

28. augusta 2011 sa v Zaježovej uskutočnil tradičný zborový deň cirkevného zboru v Pliešovciach, na ktorom sa zúčastnili aj cirkevníci z CZ Devičie a Banská Štiavnica a brat emeritný biskup VD ECAV Ján Midriak.

Pripraviť podujatie s niekoľkoročnou tradíciou je asi ešte náročnejšie, ako vymyslieť niečo nové. Dôvodov je hneď niekoľko. Ľudia vedia, čo môžu približne očakávať. Je potrebné udržať úroveň predchádzajúcich rokov a pridať do programu aj niečo navyše.

Takýmto podujatím v CZ Pliešovce je zborový deň, ktorý sa koná pravidelne už niekoľko rokov poslednú augustovú nedeľu v kultúrnom dome v Zaježovej. Tento rok pripadol na 28. augusta a mimoriadne sa vydaril. Prispel k tomu emeritný biskup východného dištriktu Mgr. Ján Midriak, brat farár ThMgr. Ján Beňuch, hostia z CZ Devičie, z CZ Banská Štiavnica a všetci, ktorí sa podieľali na príprave, ale najmä Pán Boh, ktorý nám nielen doprial úžasné počasie, ale držal aj ochrannú ruku nad nami počas celej nedele. Veď hneď v začiatkoch prítomných domácich začali napĺňať obavy, keď pozvaní hostia meškali. Vďaka Bohu sa nikomu nič zlé nestalo, iba zlyhala navigácia. Ako neskôr povedal brat biskup: „Myslel som si, že Zaježovú poznám a nájdem. Nepoznám a nenájdem.“ A to aj napriek tomu, že tu 2 roky pôsobil ako kaplán. Preto sa služby Božie spojené s Večerou Pánovou začali s takmer hodinovým meškaním. Odslúžila ich námestná farárka CZ Pliešovce Mgr. Katarína Kmecová, námestná farárka CZ Banská Štiavnica Mgr. Lenka Kusendová a kázňou slova Božieho, ktorá bola zároveň príhovorom k Večeri Pánovej, poslúžil brat emeritný biskup. Keďže táto nedeľa mala prívlastok kajúca, aj slová kázne boli o pokání a hriechu.

Po skončení služieb Božích nasledoval obed. Dvaja šikovní kuchári z Devičia navarili hneď 3 druhy guľášov a na výber bolo aj množstvo zákuskov. Pre takto občerstvených a posilnených ľudí bol pripravený poobedňajší program. Otvorilo ho vystúpenie domáceho spevokolu. Nasledovali prezentácie aktivít jednotlivých cirkevných zborov. Potom sa k slovu opäť dostal brat emeritný biskup a jeho rozprávanie o veciach minulých, ale aj o súčasných problémoch cirkvi. Program uzavrela pieseň detí, ktoré mali počas celého dňa vlastný program. Pliešovskí mládežníci pre ne pripravili súťaže o sladký poklad.

Domáci aj hostia odchádzali až v neskorých poobedňajších hodinách obohatení o nové zážitky aj známosti.

BV, CZ Pliešovce | 7.9.2011

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart