Zborový deň vo Dvorníkoch

Evanjelici z Dvorník privítali na zborovom dni 26. 8. 2012 bratov a sestry z Hontianskych Tesár, Dudiniec a Lišova. Tieto cirkevné zbory spravujú manželia Mária a Ľudovít Hroboňovci a raz v roku sa zvyknú spoločne stretnúť.

Tento rok sme sa stretli vo Dvorníkoch, ktoré sú súčasťou združeného CZ Hontianske Tesáre − Dvorníky. Do programu služieb Božích duchovnými piesňami prispel dudinský spevokol dospelých pod vedením Vilmy Petrovovej.

Zborový deň bol venovaný Evanjelickej ľudovej škole vo Dvorníkoch, ktorá má dlhú históriu a formovala generácie evanjelikov z celého okolia. Dnes jej niekdajšiu slávu pripomína 150-ročná budova, prestavaná pred 100 rokmi, ktorá dnes stojí osirelá, bez žiakov. V zimnom období slúži na stretávanie sa veriacich na službách Božích. Po ročnom úsilí sa sotva 60 evanjelikom v Dvorníkoch podarilo budovu dať do poriadku. Vo vynovenom priestore pani riaditeľka ZŠ Anna Spišiaková pripravila k zborovému dňu krásnu výstavu, ktorá mapovala podľa archívnych dokumentov činnosť a prácu ev. školy ako aj život cirkevného zboru. Podarilo sa tak zachovať a oživiť nejednu vzácnu informáciu i zabudnutú udalosť evanjelikov vo Dvorníkoch. Návštevníci výstavy si mohli pozrieť staré fotky z prvej polovice 20. storočia i nahliadnuť do starých zoznamov žiakov od druhej polovice 19. storočia. Bolo to dojemné, keď tam našli nemá a podobizne svojich rodičov či prarodičov.

Pri dobrom guľáši a zákuskoch pod dvorníckymi lipami pri kostole vrava dlho pokračovala a spev nábožných i národných piesní prelínali mnohé rozhovory a vďačné spomienky.

Mária Hroboňová, ev. farárka, Hont. Tesáre − Dvorníky | 17.9.2012

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart