Zborový zájazd do Bystřice

Povzbudenie, radosť, vďačnosť. To všetko takmer 50 členov Cirkevného zboru ECAV Liptovský Peter prežívalo počas zborového zájazdu v cirkevnom zbore Sliezskej cirkvi evanjelickej a. v. - v Bystřici.

Navštívilo sme Bystřici práve v deň, keď sa tam konal Evangelický den − stretnutie cirkevných zborov tejto cirkvi. Bola to pre nás vzácna príležitosť vidieť život našich bratov a sestier v Sliezsku. Zúčastnili sme sa na službách Božích, kde sme počuli, čo to znamená byť bohatým v Bohu. Učili sme sa byť vďační za bohatstvo Božej milosti a lásky, ktoré nám Otec nebeský dal v Pánovi Ježišovi Kristovi, a tiež túto vďačnosť prejaviť v živote. Bohatý bol aj program služieb Božích – počuli sme spevokol farárov, žesťové kvarteto (plechové dychové nástroje) i skupinku kórejských veriacich.

Popoludní sme sa vybrali na miesto, kde sa pred 300 rokmi stretali evanjelici v čase prenasledovania. Bola to vzácna príležitosť uvedomiť si, aké dôležité je v živote veriaceho zachovať si vernosť Pánu Bohu i v ťažkostiach. Keď sme kráčali do kopca, museli sme obdivovať ich vytrvalosť a boli sme povzbudení tým, ako napriek všetkým protivenstvám budovali svoju vieru.

To, čo sme prežili, počuli a videli aj spoločný čas strávený v autobuse je dôvodom na veľkú radosť. Veď sme mohli opäť vidieť, že cirkev Pánova žije a nesie dobrú správu všetkým.

Daniela Mikušová, zborová farárka | 3.10.2012

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart