Zlatá konfirmácia a detský biblický tábor

V CZ ECAV Turany veriaci v uplynulom období prijali mnoho dobrých Božích darov. Okrem nedeľných a sviatočných dní zažili niekoľko zvlášť vzácnych slávnostných udalostí: o. i. aj zlatú konfirmáciu a detský biblický tábor.

V nedeľu 13. júna sa uskutočnila zlatá konfirmácia – jubilejné stretnutie konfirmandov po 50 rokoch. Tohto okrúhleho výročia sa dožilo 91 zo 114 konfirmandov. Na službách Božích, ktoré viedli manželia Vargovčákovci, sa stretlo 51 jubilantov, ktorí si v bohoslužobnom zhromaždení pripomenuli svoje konfirmačné sľuby. Po kázni Božieho slova prijali jubilanti osobné požehnanie pri oltári a sviatosť Pánovej večere. Modlitbu za jubilantov predniesol brat presbyter Dušan Feťko a za všetkých sa poďakovala sestra Marta Bondová. Jubilanti pri tejto príležitosti venovali pre cirkevný zbor nové chrámové rúcho bielej farby. Po slávnostnom obede sa niektorí z nich vybrali na cintorín, kde položili kytice na hroby a spomínali na niekdajšieho brata farára Jána Dianovského, kantora Petra Vencela a svojich spolužiakov. Veriaci v zbore dúfajú, že táto slávnosť sa stane aj v budúcnosti pravidelnou udalosťou v cirkevnom zbore a dobrou príležitosťou na to, aby sme si uvedomili, kde sú naše duchovné korene.

V dňoch 20. - 23. 7. 2010 sa na pôde turianskeho zboru v rekreačnej oblasti Trusalová v Malej Fatre konal 1. detský biblický tábor pod heslom "My sme Boží bojovníci".
Príkladom Božích bojovníkov boli deťom starozmluvné postavy - Samson, Dávid a Ester. Na základe biblického textu Ef 6, 13 - 18 „Oblečte sa v celú výzbroj Božiu" a táborovej hymny „Som v Božej armáde" deti uvažovali, aká je dôležitá "Božia výzbroj" už od útleho detstva. Na výlete sa zúčastnilo 26 detí pod vedením dospelých vedúcich a siedmich „statočných" mládežníkov. Okrem biblických príbehov sa deti učili nové detské piesne, vyhotovili si zástavu Božích bojovníkov a trávili čas pri mnohých hrách, opekačke a iných aktivitách.
Tábor bol veľkým darom od Pána Boha pre každého malého i veľkého Božieho bojovníka.

M. Vargovčák, zborový farár | 6.8.2010

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart