Zlatá konfirmácia v Pliešovciach .

V tretiu nedeľu po Veľkej noci, počas piesne spevokolu „Vojdite, plesajme“ vchádzali do chrámu Božieho bratia a sestry, ktorí si spolu so svojimi rodinnými príslušníkmi a členmi cirkevného zboru pripomínali slávnosť konfirmácie pred 50 rokmi.

Vtedy, 30. apríla 1961, ich pred oltárom stálo 48 mladých dievčat a chlapcov a po 50-tich rokoch ich stálo okolo oltára 25 už dospelých mužov a žien. Ako svojich prvých konfirmandov ich konfirmoval už zosnulý brat farár Ondrej Ondrejka, ku hrobu ktorého na cintorín v Lieskovci zopár konfirmandov prišlo v piatok. Chvíľkou ticha mu vzdali úctu za všetko, čo pre nich spravil, a potom si zaspomínali na rôzne situácie, ktoré s ním zažili.

Súčasťou tejto slávnosti v chráme Božom bolo vyznanie Všeobecnej viery kresťanskej a osobné požehnanie tak ako pred 50-timi rokmi a prislúženie sviatosti Večere Pánovej. Po skončení služieb Božích sa zlatí konfirmandi so svojimi blízkymi odobrali na spoločný obed, kde si zaspomínali na mladé časy a rozprávali, čo zažili počas tých 50-tich rokov od svojej konfirmácie. Mnohí z nich sa práve toľko rokov nevideli. Nejeden i nejedna z nich sa priznali, že konfirmáciu v tých ich mladých časoch chápali inak, ako ju prežívali teraz, keď si na ňu spomínali po toľkých rokoch.

Zlatí konfirmandi ako darček dostali rozpomienku na túto slávnosť a záložku, na ktorých bol napísaný 22. verš z 26. kapitoly Skutkov apoštolov, ktorý im má pripomínať ten pamätný deň stretnutia po 50-tich rokoch: „Boh mi pomáhal až do dnešného dňa, a tak tu stojím a svedčím malému aj veľkému.“

Katarína Kmecová, ev. farárka  | 30.5.2011

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart