Zlatá konfirmácia v Rankovciach

V Cirkevnom zbore ECAV Rankovce sa v nedeľu 23. 10. 2011 zišli bývalí konfirmandi, ktorí v minulosti skladali svoj konfirmačný sľub. Z pôvodne 36 pozvaných prišla presná polovica.

Aby mohli byť zachytení čím viacerí konfirmandi, pred piatimi rokmi prišli tí, ktorí boli konfirmovaní pred 60 rokmi – tzv. diamantová konfirmácia, postupne sa časová vzdialenosť skracovala, až sa tento rok dostavili tí, ktorí vstúpili do sveta dospelých členov cirkvi pred 50 rokmi.

Jubilantov pozdravil domáci zborový dozorca Dušan Petro. Domáci zborový farár Ľuboslav Beňo v kázni podľa Listu Žid 3, 1 − 6 o živote Mojžiša, Božieho muža, paralelami na životy pozvaných a s poukazom na cieľ v Kristovi zdôraznil cenu správnych postojov v živote a vytrvania vo viere. Domáci spevokol svojím vystúpením spestril sviatočné služby Božie s Večerou Pánovou pre „zlatých“ konfirmandov.

Po službách Božích jubilanti spolu so zástupcami cirkevného zboru zasadli k spoločnému obedu. Podľa vyjadrenia účastníkov je takéto stretnutie veľmi užitočné a dobré. Po rokoch sa stretávajú tí, ktorí v minulosti spolu prijímali učenie cirkvi a mnohé počas dlhých rokoch zanedbali. Na podobných stretnutiach si to môžu pripomenúť a povzbudiť sa k ďalšiemu nasledovaniu kresťanských hodnôt.

Ľuboslav Beňo, zborový farár | 24.10.2011

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart