Zlatí konfirmandi v Príbovciach

Ešte sme nezabudli na konfirmáciu mládeže, ktorá sa konala na Sviatok Svätej Trojice v Ev. a. v. kostole v Príbovciach, a už je tu opäť konfirmácia. Tentoraz je to „zlatá konfirmácia“. Jubilujúci konfirmandi sa stretli 10. 6. 2012 na prekrásnej jubilejnej slávnosti po 50 rokoch.

Tradíciu „Zlatej konfirmácie“ založil v roku 2005, teda už pred 7 rokmi, vtedajší zborový farár Ľudovít Hroboň. Rozposlal pozvánky na „zlatú konfirmáciu“ a s obavou čakal, ako to dopadne. Odvtedy sa táto slávnosť organizuje každoročne. Na vytvorenú tradíciu nadviazal aj nový zborový farár Marek Szabó po svojom príchode do Príboviec v roku 2009. Aj tento rok boli rozposlané pozvania na stretnutie konfirmandov po 50-tich rokoch s textom:

Milá sestra, milý brat!
Možno ešte stále máš v pamäti 25. máj 1962 – deň našej konfirmácie. Vtedy sme boli prijatí za dospelých členov našej Evanjelickej a. v. cirkvi a konfirmoval nás už nebohý pán farár Mgr. Ján Chalupka. A ako básnik hovorí: „Čas beží, zážitky plynú, no spomienky na mladosť nikdy nezahynú“. Preto aj v nás rastie túžba stretnúť sa po rokoch z rôznych kútov celého Slovenska, ohliadnuť sa späť, zaspomínať a pripomenúť si konfirmačný sľub vernosti. Je to aj príležitosť prosiť Pána Boha o jeho milosť a vedenie v ďalších rokoch života.
Srdečne Ťa pozývame na našu „Zlatú konfirmáciu“. Uskutoční sa v rámci slávnostných služieb Božích v Evanjelickom chráme v Príbovciach dňa 10. júna 2012 o 9.30 hod.


V úvode sa k jubilujúcim konfirmandom prihovoril zborový dozorca Peter Šalát. Slávnostné služby Božie liturgoval zborový farár Marek Szabó. Po jeho príhovore bol symbolicky obnovený konfirmačný sľub konfirmandov, ktorým sa tak znovu prihlásili k Pánu Ježišovi a našej evanjelickej cirkvi. Všetkým jubilantom bol odovzdaný pamätný list, ktorý im bude pripomínať tento slávnostný deň. Prítomných povzbudil a ako vždy aj potešil svojím spevom zborový spevokol pod vedením Milady Sopoligovej. Po speve nasledovala sviatosť Večere Pánovej, ktorú prijímali konfirmandi spolu so svojimi rodinami a blízkymi.

Po skončení služieb Božích sa účastníci zišli na miestom cintoríne pri hrobe pána farára Jána Chalupku (19. 11. 1912 - 9. 9. 2002), kde mu položili na hrob kvety a zapálili sviečky. V modlitbe a krátkej spomienke na neho mu vzdali úctu za všetko, čo pre nich spravil, a zároveň si pripomenuli aj 10. výročie jeho úmrtia. Farár Ján Chalupka pôsobil v Príbovciach v rokoch 1943 až 1997, teda neuveriteľných 54 rokov.

Na záver sa jubilujúci konfirmandi stretli pri spoločnom obede, káve a zákuskoch, kde spomínali na mladé časy a rozprávali, čo zažili počas tých 50-tich rokov. V roku 1962 pristúpilo pred oltár v chráme v Príbovciach tridsaťjeden detí, aby potvrdili svoju krstnú zmluvu. Dnes sa na tejto slávnosti stretlo iba jedenásť z nich. Niektorí sa nemohli na tejto slávnosti zúčastniť zo zdravotných alebo iných dôvodov. Niektorí už, žiaľ, odišli do večnosti.

Sme Pánu Bohu vďační, že sme našim veriacim mohli usporiadať takúto peknú nedeľu.

Ľubomír Žila, Príbovce | 12.6.2012

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart