Zo Sládkovičova do Pitvaroša

Členovia Evanjelického a. v. cirkevného zboru Sládkovičovo navštívili v dňoch 21. až 22. 7. 2007 svojich rodákov v Pitvaroši (Maďarsko). Malá, tichá a na pohľad príjemná dedinka Pitvaroš. Čo všetko si ona pamätá? Mnoho... Mnoho si však pamätajú i ľudia z cirkevného zboru v Sládkovičove, ktorí sa tam narodili a ktorí v tieto dni stáli opäť doma. Áno, tak sme nazvali naše putovanie v tieto teplé a slnečné dni: „Ideme z domu – domov“.

Aj moje pocity a dojmy sú neopakovateľné – vždy som túžila ako duchovná navštíviť Pitvaroš a spoznať ho, spoznať, odkiaľ pochádzajú naši bratia a sestry, vstúpiť do Božieho chrámu pitvarošského cirkevného zboru, kde mnohí ako malé deti sedávali v prvých laviciach, a tak aj ja som túžila modliť sa v ňom.
Nesmiernu Božiu bázeň sme pocítili, keď sme vstúpili v sobotu podvečer do kostola. Musím vyznať, že tento kostol je skutočne kresťanský monument. Ešte aj dnes dýcha vierou a dôverou v Pána Boha našich rodičov, starých a prastarých rodičov, tých, ktorí ho stavali v roku 1882. Na určitých miestach odkryté tehly kostola hovoria, ako sa tam, kde sú, dostali – že ich položili deti, mladí a starší ľudia s túžbou mať v ňom svoje nedeľné bohoslužby, krsty, Večeru Pánovu, konfirmácie, sobáše i pohrebné rozlúčky.
Dnes má pitvarošský cirkevný zbor už len veľmi málo členov. Nezabudneme však na ich prijatie medzi seba a na to, ako sa nám venovali. Nezabudneme na ich láskavosť a na to, aké spoločenstvo sme spolu dokázali vytvoriť počas služieb Božích v nedeľu a či pri spievaní z mládežníckeho spevníka i pitvarošských piesní v sobotu podvečer v záhrade.
Môj pohľad sa v ten večer vzniesol k veži kostola, ktorá nádherne svietila do tmy pitvarošskej dedinky, a nedalo mi ticho nezašepkať: „Vďaka Ti, Bože Svätý, za to, že sme opäť vstúpili tam, kam nás vždy srdcia povedú – tam, kde sme svoje životy začali žiť.

Foto: V pitvarošskom chráme Božom v nedeľu 22. 7. 2007; v spoločnosti sestry farárky Andrey Lukačovskej sú sestry farárky Zuzana Vati a Alžbeta Nobiková, obe farárky v Pitvaroši a v Sarvaši.

Andrea Lukačovská, zborová farárka  | 2.8.2007

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart