Zo zborových dní v Petržalke

V CZ ECAV Bratislava-Petržalka sa v dňoch 1. a 2. októbra 2011 konali zborové dni. V ich rámci v sobotu večer zahrala hudobná skupina z CZ Soľ Prázdny kríž a v nedeľu kázňou slova Božieho poslúžil dištriktuálny biskup ZD Milan Krivda.

Brat dištriktuálny biskup kázal na text z J 4, 27 – 34. V úvode kázne pozdravil svojich bývalých cirkevníkov. Pri príležitosti sviatku Poďakovania za úrody zeme zdôraznil, že najmä dnes máme zvláštnu príležitosť, aby sme poďakovali Pánu Bohu – najvyššiemu Hospodárovi za úrody zemské, ale aj za všetko dobré, čoho sa nám každý deň dostáva, teda nielen za chlieb: „S Dr. Martinom Lutherom považujeme za chlieb všetko, čo nám je potrebné k časnému životu, teda všetko, čo patrí k výžive tela a našim potrebám, ako pokrm, nápoj, odev, dom, dokonca dobré povetrie, pokoj, zdravie, striedmosť, možnosť poctivo pracovať, dobrí priatelia, verní susedia a iné podobné veci. Pán Boh nám poukazuje skrze svojho Syna Ježiša nielen na hmotné hodnoty, akou je pre človeka i jedlo, ale aj na duchovné hodnoty, ktoré prináša všetkým ľuďom.“

V rámci služieb Božích s Večerou Pánovou zaspievala domáci zborový spevokol a zahrala evanjelická hudobná skupina zo Soli Prázdny kríž.

Na sobotňajšom koncerte sa Prázdny kríž predstavil v zložení, v akom pôsobí asi štyri roky: Matúš Boroš (líder, spev, gitara), Kvetka Borošová (spev), Stano Hájnik – basgitara, Eva Jenčová – klávesy, Martin Kmec – bicie. Skupina vznikla v roku 1994 a odvtedy sa v nej vystriedalo asi 20 mladých ľudí. Od lídra skupiny Matúša Boroša, sme sa v rámci jeho sprievodných slov k jednotlivým piesňam dozvedeli, že mottom ich skupiny sú slová: Kríž je prázdny a Ježiš je živý. „Naším cieľom je oslavovať Pána Boha a spievať na Jeho slávu. Oslovuje nás, že to robíme pre Boha, a teší nás, keď sa to páči aj ľuďom,“ povedal Matúš Boroš. Priniesli so sebou svoj CD album Viem, že sa nestratím... z roku 2007 a informovali, že práve pripravujú druhý album, ktorý vyjde najneskôr pred Vianocami. Pesničky si väčšinou skladajú sami, no majú v repertoári aj niekoľko prebraných piesní.

Brat farár Ján Kolesár v duchovnom príhovore na text L 12, 15 – 21 počas koncertu prostredníctvom Ježišovho podobenstva i na príkladoch z nášho súčasného života poukázal na zbytočnosť pachtenia za bohatstvom, za telesnými pôžitkami a materiálnymi statkami. Poukázal na to, že členovia skupiny svoje zarobené peniaze použili na kúpu hudobných nástrojov, na vydanie CD a tvorbu nových piesní, aby pomocou nich mohli oslavovať Pána. Matúš a Kvetka sú učitelia, stavajú si domček, no aj keď to nemajú finančne jednoduché, vďaka Bohu neprestávajú hrať a spievať na Ježišovu slávu.

Po koncerte v sobotu aj po službách Božích v nedeľu sa veriaci zišli na posedení v zborovom dome pri káve a čaji a strávili príjemné chvíle v spoločenstve bratov a sestier zo zboru, ako aj v spoločnosti milých hostí.

Ďakujeme Pánu Bohu za všetko požehnanie, ktorým nás i tohto roku obdaril.

Edita Škodová, presbyterka CZ | 10.10.2011

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart