You Tube kanál ECAV s vami

Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku má svoj nový You Tube kanál. Budeme sa snažiť plniť ho plnohodnotným obsahom a hlavne Božím Slovom. Príjemné sledovanie.

 

Jana Nunvářová, tlačová tajomníčka | 26.6.2019

viac

Vzácna návšteva z Tanzánie

Dňa 24.6.2019 privítali na generálnom biskupskom úrade vzácneho hosťa z Tanzánie. Biskup Alex Gehaz Malasusa, biskup Evanjelickej Luteránskej cirkvi v Tanzánii (Evangelical Lutheran Church in Tanzania) v rámci svojej viac-dňovej návštevy na Slovensku, prišiel pozdraviť aj generálneho biskupa ECAV na Slovensku Ivana Eľka.

 

Katarína Šoltésová, Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku | 26.6.2019

viac

Biskup VD sa stretol s riaditeľom Hoffnung fur Osteuropa

18. – 19. júna 2019 prijal biskup Východného dištriktu ECAV na Slovensku Slavomír Sabol hosťa z partnerskej Evanjelickej krajinskej cirkvi vo Württembersku Pétura Thorsteinssona.

 

Samuel Miško | 25.6.2019

viac

Biskup Sabol na službách Božích v Kremnici

V nedeľu 23. júna 2019 biskup Východného dištriktu Slavomír Sabol kázal na službách Božích Kremnici - pri pietnej spomienke na popravu Ďurka Langsfelda.

 

Emília Mihočová, tajomníčka pre vnútornú misiu  | 25.6.2019

viac

Zborový deň ECAV Záriečie

Čo najviac ničí vzťahy? To bola otázka, nad ktorou sme spoločne premýšľali na Službách Božích v nedeľu 23. júna 2019.  Odpoveď sme hľadali v Božom slove, v živote rodiny, ktorá bola tak trochu problémová, v rodine Izáka a Rebeky, tak ako o nej hovorí 1. kniha Mojžišova 27:41-45.

 

Tatiana Eštoková, CZ Záriečie | 25.6.2019

viac

Evanjelická škola v Prešove má nové ihrisko

V nedeľu 23. júna 2019 otvorili v rámci tzv. Lutheriády nové multifunkčné ihrisko v areáli Evanjelickej spojenej školy v Prešove.

 

Emília Mihočová, tajomníčka pre vnútornú misiu VD | 24.6.2019

viac

V Třinci pripravili Evanjelický deň s heslom "Vďačnosť za slobodu"

Tohtoročný evanjelický deň Slezskej cirkvi evanjelickej a. v. sa konal v Třinci pri príležitosti 120 narodenín miestneho kostola a zboru. Služby Božie 23.6.2019 navštívilo množstvo veriacich, ktorí si užili aj popoludňajší sprievodný program.

 

Jana Nunvářová, tlačová tajomníčka | 24.6.2019

viac

V Ochtinej sa stretli muži z Gemerského seniorátu

V 1. nedeľu po sv. Trojici (23.6.2019) sa v evanjelickom a.v. chráme Božom v Ochtinej konalo Seniorálne stretnutie mužov Gemerského seniorátu. Po úvodnom privítaní miestnym br. diakonom Martinom Dudášom prítomných pozdravil aj starosta obce Július Rusnák. Celé stretnutie bolo venované postave M.R. Štefánika, ktorého 100. výročie tragickej smrti sme si začiatkom mája tohto roku pripomenuli.

 

Mgr. Rado Gdovin, senior GES | 24.6.2019

viac

Misijné Bohoslužby na Medzinárodnom folklórnom festivale Myjava 2019

Už po šiesty krát sa konali v rámci Medzinárodného folklórneho festivalu v Myjave Misijné Bohoslužby, ktoré mal tento rok v réžií CZ Turá Lúka. V chráme Božej prírody sa za amfiteátrom, v mestečku MY-A-VY, zišlo viac ako sto ľudí, postupne sa pridávali aj ďalší okoloidúci.

 

M. Cambel, kantor CZ Myjava | 24.6.2019

viac

Spoločná SPK duchovných Gemerského a Rimavského seniorátu

Tak ako je už viacročným pekným zvykom, aj tento rok sa stretli ordinovaní bratia a sestry Gemerského a Rimavského seniorátu na spoločnej seniorálnej pastorálnej konferencii. Stalo tak 11. júna 2019 v cirkevnom zbore Štítnik.

 

Mgr. Jana Ilčisková, zborová farárka CZ Štítnik | 22.6.2019

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart