Biskup VD sa stretol s riaditeľom Hoffnung fur Osteuropa

18. – 19. júna 2019 prijal biskup Východného dištriktu ECAV na Slovensku Slavomír Sabol hosťa z partnerskej Evanjelickej krajinskej cirkvi vo Württembersku Pétura Thorsteinssona.

Pétur Thorsteinsson, pôvodom z Islandu, je referentom pre medzinárodnú diakoniu vo Württemberskej diakonii a zároveň vedúcim iniciatívy Nádej pre východnú Európu (Hoffnung für Osteuropa), kde vystriedal dlhoročného vedúceho Johannesa Flothowa. P. Thorsteinsson Slovensko navštívil po prvýkrát. V Bratislave sa stretol s generálnym biskupom Ivanom Eľkom a povereným riaditeľom Evanjelickej diakonie Jánom Gasperom. V Prešove rokoval s dištriktuálnym biskupom o projektoch a aktivitách Východného dištriktu, nakoľko sú niektoré z nich realizované aj s podporou partnerskej cirkvi.
Dištriktuálny biskup Slavomír Sabol, vedúci biskupského úradu Dušan Cina a koordinátor projektu Samuel Miško predstavili P. Thorsteinssonovi momentálne najväčší projekt dištriktu- Diakonický domov, ktorý vznikne po rekonštrukcii budovy na Baštovej ulici v Prešove. Pétur Thorsteinsson sa stretol s Mariánom Damankošom, riaditeľom Evanjelickej spojenej školy v Prešove, ktorý mu predstavil úspechy žiakov, ale aj plány školy.
V rámci spoznávania Východného dištriktu navštívil Lyceálnu knižnicu, Drevený artikulárny kostol a Nový kostol v Kežmarku, kde ocenil nielen bohatú a zaujímavú históriu týchto miest, ale aj zanietenosť domácich veriacich pri správe týchto duchovných pokladov. Pétur Thorsteinsson sa v rámci svojho pobytu na Slovensku stretol so zástupcami Spoločenstva evanjelickej mládeže a navštívil Stredisko evanjelickej diakonie v Horných Salibách.

Iniciatíva Hoffnung für Osteuropa sa snaží dať nádej krajinám strednej, východnej a juhovýchodnej Európy, aby bola Európa viac sociálnejšia. Napriek hospodárskemu rastu aj v krajinách strednej a východnej Európy je mnoho ľudí, ktorí hospodársky rast nepociťujú. Sú to hlavne ľudia s postihnutím, starší ľudia, menšiny a ľudia na vidieku, ktorí sú odkázaní na diakonickú, či humanitárnu pomoc. Hoffnung für Osteuropa podporuje evanjelických a ekumenických partnerov vo východnej Európe v snahe o milosrdenstvo a spravodlivosť v ich cirkevných zboroch a organizáciách. Vďaka veľkému záujmu a pomoci darcov táto organizácia už viac ako 25 rokov podporuje aj projekty ECAV na Slovensku.

Samuel Miško | 25.6.2019

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart