Misijné Bohoslužby na Medzinárodnom folklórnom festivale Myjava 2019

Už po šiesty krát sa konali v rámci Medzinárodného folklórneho festivalu v Myjave Misijné Bohoslužby, ktoré mal tento rok v réžií CZ Turá Lúka. V chráme Božej prírody sa za amfiteátrom, v mestečku MY-A-VY, zišlo viac ako sto ľudí, postupne sa pridávali aj ďalší okoloidúci.

Sestra farárka Mgr. Iveta Vachulová v svojej kázni opísala Božie slovo ako dar a duchovný pokrm pre každého z nás. Zdôraznila, že sme vyšli dnes z chrámu do prírody a vzali so sebou Božie slovo, aby sme sa spoločne modlili a chválili Boha za všetko bohatstvo, ktoré nám zanechal.

Služby Božie boli obohatené vystúpením spojeného spevokolu CZ Turá Lúka a Myjava. Dvomi piesňami potešili aj naši najmenší, deti z detskej besiedky. Piesne zo spevníka sprevádzala kapela, čo vytvorilo radostnú atmosféru pre všetkých prítomných.

Ďakujeme Nebeskému Otcovi za požehnané chvíle!

M. Cambel, kantor CZ Myjava | 24.6.2019

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart