Vzácna návšteva z Tanzánie

Dňa 24.6.2019 privítali na generálnom biskupskom úrade vzácneho hosťa z Tanzánie. Biskup Alex Gehaz Malasusa, biskup Evanjelickej Luteránskej cirkvi v Tanzánii (Evangelical Lutheran Church in Tanzania) v rámci svojej viac-dňovej návštevy na Slovensku, prišiel pozdraviť aj generálneho biskupa ECAV na Slovensku Ivana Eľka.

Sprevádzal ho pplk. Milan Petrula z Úradu ekumenickej pastoračnej služby MV SR. Stretnutia sa zúčastnila aj Katarína Šoltésová, pracovníčka Ústredia Evanjelickej diakonie.
Na stretnutí sa zdieľali a informovali o dôležitej histórii našich krajín, ktorá mala výrazný vplyv na súčasnosť a rovnako o dôležitosti aktuálnej situácii v krajinách i v cirkvách v Tanzánii a na Slovensku, ktorá prináša nové výzvy do budúcnosti. Zhodli sa, že veľmi dôležitým a potrebným prvkom v cirkvi sú misia a diakonia, na ktoré dal brat biskup Malasusa veľký dôraz. Naším najsilnejším nástrojom je modlitba a dôvera v Pána Ježiša Krista, ktorý je naším zdrojom a vínnym kmeňom, z ktorého ak sme na Neho napojení, dokážeme v každom čase čerpať potrebné posilnenie pre našu službu. (J 15, 5).
Na záver stretnutia vyslovili vzájomné požehnanie a Božie vedenie do služby v cirkvi v Tanzánii i na Slovensku. Tešia sa vzájomnej spolupráci a spoločným výzvam, ktoré ich v budúcnosti čakajú.

Katarína Šoltésová, Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku | 26.6.2019

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart