< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32>

Ekumenická rada cirkví má nové vedenie

Za predsedu ERC v SR bol 27.3.2019 zvolený generálny biskup Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Ivan Eľko a za podpredsedu podpredseda Rady Bratskej jednoty baptistov v SR Ján Szöllös.

 

Nata Hovorková, poverená zastupovaním generálneho tajomníka ERC v SR | 27.3.2019

viac

Ekumenická bohoslužba v Kukovej - 27.január 2019

V Kukovej je už niekoľko rokov dobrým zvykom, že v rámci Modlitebného týždňa za jednotu kresťanov slávime spoločne s Rímskokatolíckou farnosťou Želmanovce ekumenickú bohoslužbu. Všetci sa na túto chvíľu veľmi tešíme, pretože prináša so sebou okrem duchovného načerpania aj radosť zo vzájomných bratsko-sesterských vzťahov.

 

Mgr. Anna Činčuráková Tipulová, námestná farárka na kaplánskom mieste CZ ECAV Kuková | 31.1.2019

viac

Viera, krst, nelakomosť, ekuména, radosť

Je za nami Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. U nás v Nitre sú to už tradične dni, keď sa úprimne tešíme zo stretnutí duchovných a veriacich minimálne troch kresťanských cirkví (rímsko-katolíckej, reformovanej kresťanskej a evanjelickej a.v.). Prvý modlitebný večer sa konal v Rímskokatolíckom kostole sv. Gorazda na nitrianskom sídlisku Klokočina. Predsedajúcim liturgom bol tunajší kňaz Jozef Tomica, liturgmi boli Tamás Ficzere – farár Reformovanej kresťanskej cirkvi a Ján Beňuch – presbyter CZ ECAV Nitra. Kázňou Slova Božieho poslúžil generálny biskup ECAV Ivan Eľko.

 

Ján Huba, dozorca CZ ECAV Nitra | 31.1.2019

viac

Ekumenická bohoslužba prvý krát v Prievidzi

„Len o spravodlivosť sa budeš usilovať“ (5M 16, 18 – 20).

 

Mgr. Emil Hankovský, zborový kaplán CZ ECAV na Slovensku Zemianske Kostoľany | 25.1.2019

viac

Vyšlo nové číslo časopisu Rozmer 4-2018

V týchto dňoch vyšlo nové číslo štvrťročníka Rozmer – časopisu pre kresťanskú duchovnú orientáciu, ktorý čitateľom ponúka prehľad o súčasnej náboženskej scéne. Renomovaní domáci a zahraniční autori sa v ňom venujú aktuálnej problematike nových náboženských hnutí a siekt, ako i javom, ktoré s ňou bezprostredne súvisia. Okrem toho sa časopis venuje aj religionistickým témam približujúcim históriu a učenie starovekých kultúr a svetových či predkresťanských náboženstiev. Jeho vydavateľmi sú Ekumenická rada cirkví v SR a občianske združenie Ekumenická spoločnosť pre štúdium siekt.

 

Boris Rakovský | 4.1.2019

viac

Poďakovanie za úrody v Košiciach

Ekumenická ďakovná bohoslužba – prejav vďaky za úrody zeme, ktorá je v jeseni už tradičnou súčasťou celoročných aktivít Ekumenického spoločenstva cirkví a náboženských spoločností v meste Košice –, sa uskutočnila v nedeľu 21. 10. 2018 podvečer v Ev. a. v. chráme Božom na Mlynskej ulici.

 

Eva Bombová, CZ ECAV Košice | 25.10.2018

viac

Misijná konferencia v Liebfrauenbergu

V dňoch 24. až 26. septembra 2018 sa za účastí hostí rozličných konfesií z rôznych častí sveta konala v alsaskej časti Francúzska, v Liebfrauenbergu, konferencia pre misiu, ekuménu a rozvoj.

 

Marcela Kmeťová, Erika Valková-Krišťáková | 17.10.2018

viac

Vyšiel časopis Rozmer č. 3 - 2018

V týchto dňoch vyšlo nové číslo štvrťročníka Rozmer – časopisu pre kresťanskú duchovnú orientáciu, ktorý ponúka prehľad o súčasnej náboženskej scéne. Renomovaní autori sa v ňom venujú aktuálnej problematike nových náboženských hnutí a siekt aj religionistickým témam približujúcim históriu a učenie starovekých kultúr a svetových či predkresťanských náboženstiev. Jeho Vydáva ho Ekumenická rada cirkví v SR a OZ Ekumenická spoločnosť pre štúdium siekt.

 

Boris Rakovský, šéfredaktor CL, rozmer(at)sekty.sk | 8.10.2018

viac

Vedecký zborník Život v dialógu

Pri príležitosti ukončenia pôsobenia Miloša Klátika, predsedu Ekumenickej rady cirkví v SR, v úrade generálneho biskupa ECAV na Slovensku a pri príležitosti jeho 55. narodenín bol vydaný vedecký zborník Život v dialógu.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 25.9.2018

viac

Audio Biblia už aj na internete

Slovenská biblická spoločnosť začiatkom septembra sprístupnila audio nahrávky celej Biblie na internete. Audio Bibliu si môžu všetci záujemcovia vypočuť online alebo si môžu stiahnuť mp3 súbory do svojho počítača či mobilu.

 

Katarína Bošková, projektová manažérka, boskova@biblia.sk, 0905 453 731 | 10.9.2018

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart