< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36>

NÁRODNÝ TÝŽDEŇ MANŽELSTVA na Slovensku 11. – 17. február 2019

HRÁME SPOLU! Vedomé spojenie života muža a ženy znamená veľa úsilia a námahy. Odmena je však istá – zdravý partnerský vzťah je dokázanou zárukou zdravej rodiny, šťastných detí a prosperujúcej spoločnosti. Aké by mohli byť charakteristiky zdravého manželstva a ako sa k nemu dopracovať... ? Rovnakú otázku si kladie aj celosvetová kampaň so známym názvom Národný týždeň manželstva (NTM). Počas tohtoročnej kampane,...

 

Hedviga Tkáčová  | 25.1.2019

viac

CIRKEV A ŠTÁT – zborník z TK 2018

V týchto dňoch je do cirkevných zborov a duchovným ECAV na Slovensku distribuovaný zborník z Teologickej konferencie ECAV na Slovensku 2018 v Nimnici, ktorého súčasťou sú aj niektoré príspevky zo VI. evanjelických cirkevných dní 2018 vo Zvolene.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 31.10.2018

viac

Imrich Lukáč – O čo mi išlo

Vydavateľstvo Tranoscius, a. s., v októbri 2018 vydalo knihu, ktorá bilancuje obdobie rokov 2012 – 2018, keď doc. MUDr. Imrich Lukáč, CSc., pôsobil vo funkcii generálneho dozorcu ECAV na Slovensku. Kniha je odpoveďou na otázku: „O čo mi išlo?“

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 31.10.2018

viac

Schematizmus ECAV na Slovensku 2018

V októbri 2018 vyšiel Schematizmus ECAV na Slovensku 2018, plnofarebná publikácia na 470 stranách, ktorá poskytuje údaje o cirkevných zboroch a ostatných cirkevných organizačných jednotkách ECAV na Slovensku. Zostavovateľom je generálny biskup Miloš Klátik.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 31.10.2018

viac

Správa o činnosti Predsedníctva ECAV 2017 – 2018

Správa o činnosti Predsedníctva ECAV na Slovensku v rokoch 2017 – 2018 , ktorá bola predložená na zasadnutí Synody ECAV na Slovensku 2018 v Martine, bola distribuovaná do všetkých cirkevných zborov ECAV na Slovensku.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 31.10.2018

viac

Hrad prepevný. Zamyslenia na každý deň v cirkevnom roku 2018 − 2019

Zamyslenia nad Božím slovom z pera evanjelických duchovných z našej cirkvi aj zo zahraničia, doplnené modlitbami a priliehavými piesňami, vyšli aj v roku 2018 vo vydavateľstve Tranoscius.

 

 | 31.10.2018

viac

Uvedenie publikácie BIBLIA 100

V nedeľu 30. 9. 2018, v 18. nedeľu po Sv. Trojici, na slávnostných službách Božích v Brezovej pod Bradlom predstavila Evanjelická a. v. cirkev v Českej republike mimoriadne vydanie Písma svätého so slovenským evanjelickým a českým ekumenickým prekladom Písma svätého.

 

Jana Bôžiková, CZ Brezová pod Bradlom  | 17.10.2018

viac

Organový koncert v GES

V Gemerskom senioráte sa uskutočnila krásna, duchovne založená akcia – organový koncert kantoriek z CZ Čierna Lehota (Kvetoslava Gallová), Slavošovce (Andrea Jakubovská), Štítnik (Bc. Erika Šmjáková) a z Ochtinej-Rochoviec (Bc. Eva Barciová). Spevom ich doplnila Viktória Vojtová (Slavošovce).

 

Michal Terrai, seniorálny dozorca GES ECAV | 27.9.2018

viac

Lutherova reformacija a njezin utjecaj na slovački narod

Evanjelická a. v. cirkev v Chorvátsku vydala knihu Miloša Klátika Lutherova reformacija a njezin utjecaj na slovački narod (Lutherova reformácia a jej vplyv na slovenský národ).

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 8.8.2018

viac

Prezentácia monografie o Jurajovi Kellovi-Petruškinovi

V čitárni Okresnej knižnice Dávida Gutgesela na Radničnom námestí v Bardejove sa uskutočnila prezentácia monografie Juraj Kello-Petruškin na Šariši od doc. PhDr. Nadeždy Jurčišinovej, PhD., z Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove.

 

Silvia Fecsková, Bardejov | 13.7.2018

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart