< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26>

Z obsahu Dúhy v novembri 2018

Maľované čítanie: Falošné tóny Pre škôlkarov: Zvieratká v jeseni Pre školákov: Biblická abeceda – Písmeno „C“ O LÁSKE a priateľstve: Láska je dobrotivá Evanjelické osobnosti: Darina Bancíková

 

Iveta Topolčanyová s kolektívom Dúhy | 31.10.2018

viac

Tábor mladšieho dorastu v Častej

V stredisku „Prameň“ v Častej sa 7. – 14. júla 2018 uskutočnil tábor pre teenagerov. Nezabudnuteľný týždeň, plný najrôznejších zážitkov, tam strávilo 33 mladých a 7 vedúcich.

 

Martin Miti Kováč, vedúci tábora | 16.10.2018

viac

Slovensko-srbský biblický tábor 2018

Tohtoročný slovensko-srbský medzinárodný letný biblický tábor sa uskutočnil od 15. do 21. júla 2018 s poradovým číslom 7. Zúčastnili sa na ňom deti z náhradných rodín, deti zo sociálne ohrozených rodín, deti z CZ Kovačica 1 a 2 zo Srbska i deti z CZ Podlužany.

 

Danijela Suć, Kovačica  | 19.9.2018

viac

Z obsahu Dúhy v septembri 2018

Ďalší ročník mesačníka pre kresťanské deti Nová DÚHA si môžete objednať na adrese predplatne@tranoscius.sk. Z obsahu septembrového čísla vyberáme: Maľované čítanie: Naša školička; Pre škôlkarov: Pipa; Pre školákov: Biblická abeceda: Písmeno „A“; Predstavujeme vám: EZŠ v L. Mikuláši; Ev. osobnosti: Matej Bel

 

Iveta Topolčanyová s kolektívom Dúhy | 7.9.2018

viac

Denný letný tábor v CZ Diakovce 2018

Aj tento rok sa nám s Božou pomocou podarilo zorganizovať na fare v Diakovciach denný letný tábor s názvom “BOH ALEBO MODLY” v termíne od 9. 7. do 13. 7. 2018. O veľkej obľube podujatia svedčí 26 zúčastnených detí a mládežníkov vo veku 5 – 17 rokov.

 

Silvia Hlavatá, CZ ECAV Diakovce | 30.8.2018

viac

Časopis Perlička na šk. 2018-2019

Aj v nadchádzajúcom školskom roku si môžete objednať na www.vydavatelstvo-perlicka.sk, alebo na 0903 24 55 74 kresťanský náučno-vzdelávací časopis pre deti PERLIČKA.

 

Ingrid a Ondrej Peťkovskí, vydavateľstvo Perlička | 23.8.2018

viac

Denný biblický tábor v Spišskej Belej

Tohtoročný detský letný biblický tábor Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Spišská Belá s názvom „Skúška odvahy“ sa konal prvý prázdninový týždeň.

 

Maťka a Veronika Laluhové, CZ ECAV Spišská Belá | 13.8.2018

viac

V Púchove spoznávali Danielov príbeh

„ Tých, ktorí mňa ctia, uctím i ja.“ (1Sam 2, 30! Toto heslo bolo biblickým základom pre tohtoročný denný biblický tábor pre deti detskej besiedky v púchovskom evanjelickom zbore, na ktorom sa zúčastnilo pätnásť detí.

 

Emília Luhová, presbyterka, CZ Púchov | 8.8.2018

viac

Detský tábor v Piešťanoch

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku v dňoch 16. - 20. 7. 2018 zorganizoval denný tábor pre deti pod vedením zborového predsedníctva ThDr. Branislava Dolinského a Mgr. Natálie Šestákovej za pomoci ďalších sestier a bratov zo zboru i rodinných príslušníkov.

 

Branislav Dolinský, zborový farár, CZ ECAV Piešťany | 2.8.2018

viac

Detský biblický tábor vo Vrbovom

V dňoch 23. - 27. 7. 2018 sa v CZ Vrbové uskutočnil denný detský biblický tábor, ktorý mal tematický názov "Na ceste". Účastníci tábora mali možnosť spoznávať apoštola Pavla a jeho misijné cesty.

 

Dana Murínová, zborová farárka, CZ ECAV Vrbové | 2.8.2018

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart