< | 1 2 3>

Odvolanie voči uzneseniu konventu VD

Predsedníctvo ECAV na Slovensku poslalo 12. septembra 2018 predsedníctvam cirkevných zborov ECAV list, v ktorom ich informuje o podaní odvolania voči uzneseniu konventu Východného dištriktu ECAV ohľadom volieb. ...

 

Predsedníctvo ECAV na Slovensku | 13.9.2018

viac

Stanovisko P-ECAV k reportáži v RTVS 4. 9. 2018

V nadväznosti na informácie o 2. kole volieb, ktoré odzneli v hlavných správach RTVS 4. 9. 2018, Predsedníctvo ECAV na Slovensku prijalo nasledujúce

 

Predsedníctvo ECAV na Slovensku | 7.9.2018

viac

List P-ECAV k 2. kolu volieb

Predsedníctvo ECAV na Slovensku 5. septembra 2018 poslalo predsedníctvam všetkých cirkevných zborov ECAV na Slovensku list k 2. kolu volieb generálneho biskupa....

 

Predsedníctvo ECAV na Slovensku | 6.9.2018

viac

Informácia Predsedníctva ECAV k voľbám

Voľby generálneho dozorcu, dozorcu Východného dištriktu i generálneho biskupa po prvom kole boli počas apelačnej doby napadnuté žalobami. Výsledky, ktoré vyhlásilo generálne presbyterstvo i presbyterstvo Východného dištriktu po sčítaní hlasov, tak nenadobudli právoplatnosť.

 

Predsedníctvo ECAV na Slovensku | 31.8.2018

viac

Oznámenie o výsledku hlasovania vo voľbách na funkciu biskupa ZD ECAV na Slovensku

Dištriktuálne presbyterstvo ZD ECAV na Slovensku oznamuje, že na základe výsledku hlasovania členov cirkevných zborov na funkciu biskupa Západného dištriktu ECAV na Slovensku bol nadpolovičnou väčšinou hlasov členov cirkevných zborov odovzdaných na volebných konventoch zvolený Mgr. Ján Hroboň.

 

Dištriktuálne presbyterstvo ZD ECAV na Slovensku  | 8.8.2018

viac

Vyhlásenie výsledkov volieb Predsedníctva ECAV na Slovensku

Podľa rozhodnutia Generálneho presbyterstva ECAV na Slovensku výsledky volieb predsedníctva cirkvi majú byť vyhlásené 5. 8. 2018. GP o tom informovalo listom do cirkevných zborov, ktorý obsahuje aj informácie o 2. kole volieb na generálneho biskupa v dňoch 9. 9. 2018, 16. 9. 2018 alebo 23. 9....

 

Oľga Duchová, tajomníčka synody a GP, tajomnik(at)ecav.sk  | 5.8.2018

viac

Zbierka cirkevno-právnych predpisov, čiastka 3-2018

V časti Dokumenty a tlačivá, v časti A2. Zbierky CPP, je zverejnená zbierka CPP, čiastka č. 3/2018. Zbierka obsahuje stanovisko Osobitného senátu GS č....

 

Oľga Duchová, tajomníčka synody a GP, tajomnik(at)ecav.sk  | 27.6.2018

viac

Voľby ECAV na Slovensku 2018 - termíny

1. Voľby členov Predsedníctva ECAV na Slovensku Voľby generálneho biskupa a generálneho dozorcu sa uskutočnia na volebných konventoch všetkých cirkevných zborov ECAV na Slovensku 17. júna 2018, 24. júna 2018 alebo 1. júla 2018. Výsledky volieb budú vyhlásené po sčítaní hlasov odovzdaných jednotlivým kandidátom na mimoriadnom zasadnutí Generálneho presbyterstva ECAV na Slovensku 13. júla 2018 a oznámené na stránke www.ecav.sk.

 

Tlačové oddelenie GBÚ ECAV na Slovensku | 16.6.2018

viac

List biskupov ECAV na Slovensku k voľbám v ECAV na Slovensku v r. 2018

Vážení bratia a vážené sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi! Pastiersky list nepovažujeme za vhodnú formu príspevku do diskusie k voľbám, ktoré v našej cirkvi prebiehajú. Tento list píšeme ako reakciu na pastiersky list brata dištriktuálneho biskupa Východného dištriktu (VD).

 

Miloš Klátik, generálny biskup; Milan Krivda, dištriktuálny biskup ZD | 15.6.2018

viac

Predsedníctvo ECAV na Slovensku k voľbám v ECAV na Slovensku 2018

Vážené predsedníctva cirkevných zborov, vážení členovia cirkevných zborov, bratia a sestry!

 

Tlačové oddelenie GBÚ | 13.6.2018

viac

< | 1 2 3>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart